สินเชื่อประกันผ่อนได้ (Auto Insurance)

สินเชื่อประกันผ่อนได้

สินเชื่อประกันผ่อนได้ สินเชื่อประกันผ่อนได้ (Auto Insurance) ผู้ซื้อประกันภัยรถยนต์ จากผู้ให้บริการ (Broker / Issuer) รู้ผลอนุมัติภายใน 1 ชั่วโมง กู้ได้ 100% ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด และผ่อน 0% นาน 10 เดือน

จุดเด่น

วงเงินอนุมัติ กู้ได้ 100%*
*เงื่อนไขเป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
การผ่อนชำระ
ดอกเบี้ย 0% ระยะเวลา 10 เดือน
ระยะเวลาการอนุมัติ
รู้ผลอนุมัติทันใจ ภายใน 1 ชั่วโมง

สนใจสมัครสินเชื่อประกันผ่อนได้
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-0090-588

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- ผู้ซื้อประกันภัยรถยนต์ จากผู้ให้บริการ (Broker / Issuer)
*เงื่อนไขการอนุมัติเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

เอกสารสำหรับยื่นกู้

• สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาบัตรข้าราชการ/สำเนาบัตรรัฐวิสาหกิจ
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล(ถ้ามี)
• Statement ย้อนหลัง 3-6 เดือน
• หนังสือเงินเดือน/สลิปเงินเดือน
• เล่ม กธ. เดิมที่ใช้ต่ออายุ (ถ้ามี)