สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ

เปิดร้านแฟรนไชส์สะดวกส่ง

สินเชื่อสำหรับผู้ที่สนใจเป็นเจ้าของกิจการร้านแฟรนไชส์สะดวกส่ง วงเงินสินเชื่อสูงสุด 200,000 บาท ดอกเบี้ย 0.69% ต่อเดือน ผ่อนนานสูงสุด 36 เดือน อนุมัติทันใจ ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน

  • สมัครง่าย
  • อนุมัติไว
  • ไม่ใช้คนค้ำ
สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการเปิดร้านแฟรนไชส์สะดวกส่ง / Drop off
สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการเปิดร้านแฟรนไชส์สะดวกส่ง / Drop off
สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการเปิดร้านแฟรนไชส์สะดวกส่ง / Drop off
สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการเปิดร้านแฟรนไชส์สะดวกส่ง / Drop off
สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการเปิดร้านแฟรนไชส์สะดวกส่ง / Drop off
สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการเปิดร้านแฟรนไชส์สะดวกส่ง / Drop off

จุดเด่น

วงเงินสินเชื่อสูงสุด 200,000 บาท
ดอกเบี้ย 0.69% ต่อเดือน*
*ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี (แบบลดต้นลดดอก)
ผ่อนนานสูงสุด 36 เดือน

สนใจสมัครสินเชื่ออเนกประสงค์เพื่อผู้ประกอบการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-0090-588

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 20-65 ปี หรือ
2. นิติบุคคล / ห้างหุ้นส่วนจำกัด
3. ผู้กู้ที่มีเงินเดือนประจำ หรือ มีรายรับต่อเดือน มากกว่า 15,000 บาท
4. กรณีผู้กู้ เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์อาคารสำนักงาน/อาคารพาณิชย์/เจ้าของอาคาร และ/หรือ กรณีร้านค้า Drop Off อยู่ในพื้นที่ กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล หรืออำเภอเมือง จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

เอกสารประกอบการสมัคร

1. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีบุคคลธรรมดา)
2. หนังสือรับรองบริษัท และบัตรประชาชนกรรมการลงนาม (กรณี นิติบุคคล/ห้างหุ้นส่วนจำกัด)
3. รายงานการประชุม (กรณี นิติบุคคล/ห้างหุ้นส่วนจำกัด)
4. หลักฐานแสดงรายได้
   4.1 เอกสารรายการเดินบัญชีจากสถาบันการเงิน (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด และ/หรือ
   4.2 สลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด และ/หรือ
   4.3 เอกสารที่แสดงถึงรายได้ประจำ ย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด
5. เอกสารหลักฐานใบเสนอราคา
6. หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของที่ดิน /อาคาร /สำนักงาน ซึ่งจะเป็นสถานที่ตั้งเปิดร้านแฟรนไชส์ / Drop Off (ถ้ามี)