สินเชื่ออเนกประสงค์เพื่อผู้ประกอบการ

ร้านแฟรนไชส์

สินเชื่ออเนกประสงค์เพื่อผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ, ร้านแฟรนไชส์ และ Drop off วงเงินสูงสุด 200,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.69% ต่อเดือน ผ่อนนาน 24 เดือน อนุมัติทันใจ ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน

  • สมัครง่าย
  • อนุมัติไว
  • ไม่ใช้คนค้ำ
สินเชื่อสบายทันใจเพื่อผู้ประกอบการ
สินเชื่อสบายทันใจเพื่อผู้ประกอบการ
สินเชื่อสบายทันใจเพื่อผู้ประกอบการ

จุดเด่น

วงเงินสินเชื่อสูงสุด 200,000 บาท
ดอกเบี้ย 0.69% ต่อเดือน*
*ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี (แบบลดต้นลดดอก)
ผ่อนนานสูงสุด 24 เดือน

สนใจสมัครสินเชื่ออเนกประสงค์เพื่อผู้ประกอบการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-0090-588

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 20 - 65 ปี หรือ
2. นิติบุคคล / ห้างหุ้นส่วนจำกัด
3. ลูกค้าบุคคล หรือ นิติบุคคล ที่ปัจจุบันมีร้าน Drop Off ในเครือ SABUY Speed
4. ร้าน Drop Off ที่ดำเนินการกิจการมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 เดือน
5. ร้าน Drop Off ที่มีรายได้เฉลี่ยย้อนหลัง 3 เดือนย้อนหลัง มากกว่า 15,000 บาท

เอกสารประกอบการสมัคร

1. สำเนาบัตรประชาชน + สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีบุคคล)
2. หนังสือรับรองบริษัท และ บัตรประชาชนกรรมการลงนาม (กรณี นิติบุคคล/ห้างหุ้นส่วนจำกัด)
3. รายงานการประชุม (กรณี นิติบุคคล / ห้างหุ้นส่วนจำกัด)
4. เอกสารสัญญาการเปิดร้านแฟรนไชส์ / Drop off หรือ หลักฐานความเป็นเจ้าของร้านค้า
5. รายงานการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด
6. สำเนาบัญชีรับเงิน