สินเชื่อขายฝากกับ SABUY CAPITAL

แบงค์ไม่ให้ เราให้ เปลี่ยนที่ เป็นทุน สินเชื่อขายฝาก กับ SABUY CAPITAL วงเงินสินเชื่อสูงสุด 20,000,000 บาท* อนุมัติไว วงเงินสูง ดอกเบี้ยต่ำ

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

จุดเด่น

วงเงินสินเชื่อสูงสุด 20.0 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ยพิเศษ
ระยะเวลากู้สูงสุด 1 ปี

สนใจสมัครสินเชื่อขายฝากกับ SABUY CAPITAL
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-0090-588

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 20 – 65 ปี หรือ
 2. นิติบุคคล / ห้างหุ้นส่วนจำกัด
 3. ผู้กู้เป็นเจ้าของหลักประกัน ตามกฎหมาย
 4. ผู้กู้ต้องไม่เป็นบุคคล หรือ นิติบุคคลล้มละลาย

เอกสารสำหรับยื่นกู้

 1. บัตรประชาชนของผู้ถือครองโฉนด + สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ขายฝาก)
 2. เอกสารยินยอมจากคู่สมรส, เอกสารประกอบสถานะ (ถ้ามี)
 3. โฉนดที่ดิน (รับเฉพาะ โฉนด น.ส.4 จ)
 4. เอกสารรับรองราคาประเมิน จากบริษัทประเมินราคา ที่ SABUY Capital และ/หรือ กลต. รับรอง
 5. เอกสารประกันอัคคีภัยสิ่งปลูกสร้างบนโฉนด และเอกสารประกอบสิ่งปลูกสร้างบนโฉนดที่นำมาขายฝาก (ถ้ามี)
 6. หนังสือรับรองบริษัท และ บัตรประชาชนกรรมการลงนาม (กรณี นิติบุคคล/ห้างหุ้นส่วนจำกัด)
 7. รายงานการประชุม (กรณี นิติบุคคล/ห้างหุ้นส่วนจำกัด)
 8. ใบแสดงรายการเดินบัญชีจากสถาบันการเงิน (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด