ติดตั้ง SOLAR ROOFTOP ดอกเบี้ย 0% นาน 12 เดือน

สินเชื่อโครงการติดตั้ง Solar Rooftop

SABUY Capital Plus ร่วมกับ KG-Solar, Power Creation, I-Power, PCOA และ Ponix สนับสนุนพลังงานสะอาด ลดค่าไฟ ลดโลกร้อน ด้วยสินเชื่อโครงการติดตั้ง Solar Rooftop  สำหรับติดตั้งในบ้านเรือน วงเงินสูงสุด 350,000 บาท ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2566 

 • วงเงินสูงสุด 350,000 บาท
 • ดอกเบี้ย 0.69% ต่อเดือน
 • ระยะเวลากู้สูงสุด 7 ปี

จุดเด่นของสินเชื่อ

วงเงินสินเชื่อสูงสุด 350,000 บาท
ดอกเบี้ย 0.69% ต่อเดือน*
*ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี (แบบลดต้นลดดอก)
ระยะเวลากู้สูงสุด 7 ปี

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 20-65 ปี หรือ
 2. นิติบุคคล / ห้างหุ้นส่วนจำกัด
 3. ต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ บ้าน / อาคารพาณิชย์ หรือพื้นที่ที่ต้องการติดตั้ง (หากไม่เป็น ต้องมีความเกี่ยวข้องกับเจ้าของกรรมสิทธิ์)
 4. ผู้กู้ต้องมีรายได้ 20,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน (กรณี บุคคลธรรมดา)
 2. หนังสือรับรองบริษัท และ บัตรประชาชนกรรมการลงนาม (กรณี นิติบุคคล/ห้างหุ้นส่วนจำกัด)
 3. รายงานการประชุม (กรณี นิติบุคคล/ห้างหุ้นส่วนจำกัด)
 4. สำเนาสลิปเงินเดือน หรือใบแสดงภาษีเงินได้ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 3 เดือนล่าสุด
 5. ใบแสดงรายการเดินบัญชีจากสถาบันการเงิน (Statement) ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือนล่าสุด
 6. สำเนาสัญญาจะซื้อขาย/สัญญาว่าจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop)
 7. เอกสารหลักฐานการตรวจรับมอบงานระหว่าง Partner บริษัทรับติดตั้ง Solar Rooftop และผู้กู้ (เจ้าของบ้าน)
 8. เอกสารตรวจสอบเครดิตบูโร อายุไม่เกิน 30 วันนับจากวันยื่นขอ
ติดตั้ง SOLAR ROOFTOP ดอกเบี้ย 0% นาน 12 เดือน