สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการร้านสะดวกซัก

ตัวช่วยเริ่มต้นธุรกิจ เปิดร้านแฟรนไชส์สะดวกซัก สินเชื่อสำหรับผู้ที่สนใจเปิดร้านแฟรนไชส์กลุ่มธุรกิจร้านสะดวกซัก สมัครง่าย อนุมัติไว และไม่ใช้หลักประกันค้ำ

  • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 2,000,000 บาท
  • ดอกเบี้ย 0.69% ต่อเดือน
  • ระยะเวลากู้สูงสุด 5 ปี

สินเชื่อเพื่อร้านสะดวกซัก 24Wash
สินเชื่อเพื่อร้านสะดวกซัก Laundry Bar
สินเชื่อเพื่อร้านสะดวกซัก Sabuy Wash
สินเชื่อเพื่อร้านสะดวกซัก Tanjai
สินเชื่อเพื่อร้านสะดวกซัก Wonder Wash
สินเชื่อเพื่อร้านสะดวกซัก Trendy Wash

จุดเด่น

วงเงินสินเชื่อสูงสุด 2 ล้านบาท
ดอกเบี้ย 0.69% ต่อเดือน*
*ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี (แบบลดต้นลดดอก)
ระยะเวลากู้สูงสุด 5 ปี

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 20 – 65 ปี หรือ
  2. นิติบุคคล / ห้างหุ้นส่วนจำกัด
  3. ผู้กู้ที่มีเงินเดือนประจำ หรือมีรายรับต่อเดือน มากกว่า 50,000 บาท ขึ้นไป

เอกสารสำหรับยื่นกู้

1. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีบุคคลธรรมดา)
2. หนังสือรับรองบริษัท และบัตรประชาชนกรรมการลงนาม (กรณี นิติบุคคล/ห้างหุ้นส่วนจำกัด)
3. รายงานการประชุม (กรณี นิติบุคคล/ห้างหุ้นส่วนจำกัด)
4. หลักฐานแสดงรายได้
   4.1 เอกสารรายการเดินบัญชีจากสถาบันการเงิน (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด และ/หรือ
   4.2 สลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด และ/หรือ
   4.3 เอกสารที่แสดงถึงรายได้ประจำ ย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด
5. เอกสารใบเสนอราคาจากแฟรนไชส์ร้านสะดวกซัก