One Chance For Change

“การเปลี่ยนแปลง คือการเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอ สำหรับโอกาสที่จะมาถึง “

การขาดเงินทุนหรือโอกาสอาจทำให้เราอาจจะพลาดความสุขสบาย และ สิ่งดีๆในชีวิต one chance for change หนึ่งโอกาสเพื่อเปลี่ยน สินเชื่อบุคคลสุขสบาย Sabuy capital plus

“เพื่อให้คุณไม่พลาดโอกาสในเรื่องดีๆ”

เงื่อนไขการเข้าร่วมแคมเปญ One Chance For Change เพื่อร่วมรับสิทธิ์ดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 1 ปี

SABUY Capitlal Plus ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท สบาย แคปปิตอล พลัส จำกัด ในเครือกลุ่มบริษัท สบายเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้จัดแคมเปญ One chance For Change เป็นการส่งเสริมการตลาด โดยให้ บุคคลธธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้ที่มีความสนใจลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์  https://www.sabuycap.com/one-chance-for-change  เพื่อมีสิทธิ์รับดอกเบี้ย 0% นานสูงสุดถึง 1 ปี ในแคมเปญนี้เท่านั้น

SABUY Capitlal Plus จะใช้   ”ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) อันเป็นข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล, อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ หรือ ข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล” ของท่านเพื่อพิจารณารับสิทธิ์ แคมเปญ One Chance For Change ดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 1 ปี และตามเงื่อนไขการรับสิทธิ์เท่านั้น

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หรือมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ท่านสามารถติดต่อสอบถาม เราโดยช่องทางการติดต่อ ดังต่อไปนี้

 • ทางอีเมล : contact@sabuycapital.co
 • โทรศัพท์ : 02-009-0588
 • Facebook : Sabuy Capital Plus
 • ไปรษณีย์ : บริษัท สบาย แคปปิตอล พลัส จำกัด
  สำนักงานใหญ่ เลขที่ 230 ถ. บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

หลักเกณฑ์การพิจารณาในการลุ้นรับสิทธิ์

 1. ผู้เข้าร่วมแคมเปญ ต้องกรอกข้อมูลเบื้องต้น ผ่านเว็บไซต์ www.sabuycap.com/one-chance-for-change
 2. เป็นบุคคลธธรรมดาหรือนิติบุคคล
 3. บุคคลธรรมดาต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 20 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี
 4. มีรายได้ประจำตั้งแต่ 30,000 บาท ขึ้นไป
 5. อายุงาน
  • ผู้มีรายได้ประจำ อายุงาน 4 เดือนขึ้นไป (ผ่านการทดลองงาน)
  • เจ้าของกิจการ ประกอบการมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 6. มีเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ที่ทำงาน และเบอร์โทรที่สามารถติดต่อลูกค้าได้
 7. มีเบอร์ติดต่อฉุกเฉินที่สามารถติดต่อได้
 8. มีสำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีเจ้าของกิจการ)
 9. มีสลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือนล่าสุด ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 เดือน
 10. มีสำเนาทะเบียนการค้า (กรณีเจ้าของกิจการ)
 11. มีสมุดบัญชีหรือ Statement ที่เงินเดือนหรือรายได้เข้าย้อนหลัง 6 เดือน
 12. มีสำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกที่มีชื่อลูกค้า สำหรับโอนเงินกู้
 13. มีผลการตรวจเครดิตบูโร (NCB) ไม่เกิน 1 เดือน
 14. ระยะเวลาการร่วมแคมเปญ วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2566
 15. ผู้ที่ผ่านการพิจรณา ทางทีมงานบริษัท SABUY Capital Plus จะติดต่อกลับทางช่องทางการติดต่อที่ลงทะเบียน
 16. สินเชื่อที่ตรงกับเงื่อนไขและข้อกำหนดจะได้รับสิทธิ์ ดอกเบี้ย 0% นาน1ปีเท่านั้น ส่วนสินเชื่ออื่นๆ ที่ไม่ตรงกับข้อกำหนดและเงื่อนไข จะได้รับโปรโมชั่นดอกเบี้ยและระยะเวลาผ่อนตามที่บริษัทกำหนดในสินเชื่อนั้นๆ

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

 1. ผู้โชคดีที่ได้รับการพิจารณาที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดต้องนำหลักฐาน
 • บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีเจ้าของกิจการ)
 • สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือนล่าสุด ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 เดือน
 • สำเนาทะเบียนการค้า (กรณีเจ้าของกิจการ)
 • สมุดบัญชีหรือ Statement รับเงินเดือน หรือรายได้เข้าย้อนหลัง 6 เดือน สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกที่มีชื่อลูกค้า สำหรับโอนเงินกู้ ผลการตรวจเครดิตบูโร (NCB) ไม่เกิน 1 เดือน
 • ใบแจ้งหนี้ค่าสาธาณูปโภคเช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์
 • ใบแจ้งหนี้สถาบันการเงินเดือนล่าสุด (กรณี Refinance)และรับรองสำเนาความถูกต้อง 1 ชุด มายื่นกับทางบริษัท
 1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา ในกรณีที่ผู้ได้รับสิทธ์มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือไม่มีเอกสาร/หลักฐานเพื่อแสดงเป็นหลักฐานประกอบการขอรับสิทธิ์ตามที่กำหนด หรือ ไม่สามารถติดต่อได้ ภายในระยะเวลาตามที่กำหนด
 2. สิทธิ์ที่ได้รับไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ และ ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการรับสิทธิ์ หรือ ยกเลิกสิทธิ์ของผู้ร่วมแคมเปญ หากมีการตรวจสอบพบว่าผู้ร่วมรายการทำการทุจริต หรือส่อเจตนาทุจริตในการร่วมแคมเปญหรือทำผิดกฎที่ประกาศไว้ในเงื่อนไขและกติกาของแคมเปญ หากแม้ตรวจสอบพบในภายหลัง ให้มีผลย้อนหลังในการยกเลิกสิทธิ์ได้เช่นกัน
 4. บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อการลงทะเบียนที่ล่าช้า สูญหาย ไม่สมบูรณ์ การฉ้อโกง หรือการส่งข้อมูลที่ไม่ตรงที่เกิดจากผู้เข้าร่วมแคมเปญ และ ระบบโทรศัพท์ไม่ว่าจะเนื่องมาจากสาเหตุของความผิดพลาด การเพิกเฉย การแก้ไขปรับเปลี่ยน การให้สินบน การลบทิ้ง ขโมย การทำลาย การรบกวน การถ่ายข้อมูล การสื่อสารที่ผิดพลาด การทำลายหรือถูกไวรัสจู่โจม การเข้ามาใช้ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการลักลอบใช้ข้อมูล ความเสียหายของข้อมูล เครือข่ายล้มเหลว หรือความผิดพลาดของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์หรือไม่ว่าสาเหตุใดๆก็ตาม
 5. ผู้ร่วมแคมเปญอนุญาตให้บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดในแคมเปญในการจัดเก็บ รวบรวม โอนข้อมูลส่วนตัวของผู้ร่วมแคมเปญเพื่อการดำเนินกิจกรรมนี้ รวมถึงยินยอมให้บริษัทฯ จัดส่งข่าวสาร หรือกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ ที่น่าสนใจให้กับผู้ร่วมกิจกรรมในอนาคต
 6. โดยผู้ร่วมสนุกยินยอมให้บริษัทฯ ใช้ชื่อ ภาพ เสียง ในสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การตลาด และวัตถุประสงค์อื่น ๆ ของบริษัทฯ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ร่วมรายการทราบล่วงหน้าหรือจ่ายค่าตอบแทน
 7. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

แบบฟอร์มกรอกใบสมัคร

One Chance For Change
คุณได้อ่านและทำความเข้าใจรายละเอียดของประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ https://www.sabuycap.com/privacy-policy/ โดยคุณรับทราบว่าบริษัทฯ จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวิเคราะห์ ติดต่อ นำเสนอ และประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์/บริการที่คุณสนใจหรือที่คล้ายคลึงกัน