สินเชื่อบุคคล "สุขสบาย"

สินเชื่อส่วนบุคคล “สุขสบาย” ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ ซึ่งคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกแก่บุคคลทั่วไป เพื่อนำไปใช้จ่ายอุปโภค บริโภคในชีวิตประจำวัน เป็นสินเชื่อสำหรับให้โอกาสคนตัวเล็กเสริมสภาพคล่องทางการเงิน (จัดการหนี้สิน ดอกเบี้ยสูง) สานต่อยอดธุรกิจ  สร้างรายได้เสริม หรือ คลายทุกข์ยามฉุกเฉิน

  • วงเงินกู้สูงสุด 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน

  • อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 12.99% ต่อปี และสูงสุด 14.99% ต่อปี

  • ระยะเวลาในการผ่อนชำระสูงสุด 60 งวด

จุดเด่น

วงเงินกู้สูงสุด 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน
ดอกเบี้ยต่ำสุด 12.99% ต่อปี*
*ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี
(แบบลดต้นลดดอก)
ผ่อนนานสูงสุด 60 งวด

สนใจสมัครสินเชื่อบุคคล "สุขสบาย"

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-009-0588

สนใจสมัครสินเชื่อบุคคล "สุขสบาย"

Personal Loan

คุณได้อ่านและทำความเข้าใจรายละเอียดของประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ https://www.sabuycap.com/privacy-policy/ โดยคุณรับทราบว่าบริษัทฯ จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวิเคราะห์ ติดต่อ นำเสนอ และประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์/บริการที่คุณสนใจหรือที่คล้ายคลึงกัน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. อายุ 20 – 60 ปี นับจากวันสมัคร
2. รายได้ประจำตั้งแต่ 30,000 บาท ขึ้นไป
3. อายุงาน
   – ผู้มีรายได้ประจำ อายุงาน 4 เดือนขึ้นไป (ผ่านการทดลองงาน)
   – เจ้าของกิจการ ประกอบการมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
4. มีเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ที่ทำงาน และเบอร์โทรที่สามารถติดต่อลูกค้าได้
5. มีเบอร์ติดต่อฉุกเฉินที่สามารถติดต่อได้

เอกสารสำหรับยื่นกู้

1. บัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา
2. สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีเจ้าของกิจการ)
3. สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือนล่าสุด ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 เดือน
4. สำเนาทะเบียนการค้า (กรณีเจ้าของกิจการ)
5. สมุดบัญชีหรือ Statement ที่เงินเดือนหรือรายได้เข้าย้อนหลัง 6 เดือน
6. สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกที่มีชื่อลูกค้า สำหรับโอนเงินกู้
7. ผลการตรวจเครดิตบูโร (NCB) ไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันสมัคร
8. ใบแจ้งหนี้ค่าสาธาณูปโภค เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์
9. ใบแจ้งหนี้สถาบันการเงินเดือนล่าสุด (กรณี Refinance)