แฟรนไชส์ชิปป์สไมล์

สินเชื่อ “สบาย ทันใจ” ให้โอกาสสร้างธุรกิจ ด้วยวงเงินสูงสุด 100,000 บาท อนุมัติภายใน 3 วันทำการ ดอกเบี้ย 1.25% ต่อเดือน ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 24 งวด *เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนด

จุดเด่น

วงเงินอนุมัติสูงสุด 100,000 บาท
กู้ได้ 100% เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนด
การผ่อนชำระ
ดอกเบี้ย 1.25% ผ่อนสูงสุด 24 งวด
ระยะเวลาการอนุมัติ
ภายใน 3 วันทำการ

สนใจสมัครแฟรนไชส์ชิปป์สไมล์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-0090-588

คุณสมบัติของผู้สมัคร

บุคคลทั่วไปที่ต้องการเงินสำหรับเปิดกิจการแฟรนไชส์ชิปป์สไมล์
*เงื่อนไขการอนุมัติเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

เอกสารสำหรับยื่นกู้

บุคคลทั่วไปที่ต้องการเงินสำหรับเปิดกิจการแฟรนไชส์ชิปป์สไมล์

• สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาบัตรข้าราชการ/สำเนาบัตรรัฐวิสาหกิจ
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล(ถ้ามี)
• Statement ย้อนหลัง 3-6 เดือน
• หนังสือเงินเดือน/สลิปเงินเดือน

บุคคลทั่วไปที่ต้องการเงินสำหรับเปิดกิจการแฟรนไชส์ชิปป์สไมล์

• สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนพาณิชย์
• Statement เงินฝากกิจการ/ร้านค้า ย้อนหลัง 3-6 เดือน
• ใบเสร็จรับ-จ่าย สินค้า(ถ้ามี)
• หลักฐานการเสียภาษีเงินได้ส่วนตัว/กิจการ(ถ้ามี)
• ภาพถ่ายที่ตั้งกิจการ